Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας «ΜΑΛΒΑΖΙΑΣ ΜΥΘΟΣ», στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

Στις 6-9 Δεκέμβριου 2017, θα πραγματοποιηθεί στην Μονεμβάσια Συνάντηση εργασίας των εταίρων για την προπαρασκευαστικής φάση του Διακρατικού Σχεδίου Συνεργασίας «ΜΑΛΒΑΖΙΑΣ ΜΥΘΟΣ» (Malvasia Myth), στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3 του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020. Οι εταίροι του σχεδίου που θα συμμετέχουν στην συνάντηση εργασίας, είναι οι:

  • LAG Parnonas (ΟΤΔ Πάρνωνα) από την Ελλάδα
  • LAG Rural Del Camp από  την Ισπανία
  • LAG Central Istria από την Κροατία
  • LAG Gal del Ducato από την Ιταλία

Λίγα λόγια για το Διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας «ΜΑΛΒΑΖΙΑΣ ΜΥΘΟΣ»

Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η ανάδειξη και διάδοση του οινικού πολιτισμού, καθώς επίσης η διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών με τα χαρακτηριστικά προϊόντα τους που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού. Για τον παραπάνω σκοπό η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. (ΟΤΔ Πάρνωνα) σχεδιάζει δράσεις ανάδειξης του μαλβαζία οίνου που αφορούν ενδεικτικά στα ακόλουθα:

  1. Προετοιμασία, έρευνα και τεκμηρίωση (διακρατική συνάντηση σχεδιασμού του έργου, γενική μελέτη για ιστορικά στοιχεία, ειδικές μελέτες περιοχών: καταγραφή ποικιλιών, οινοποιείων, οίνων, κτλ, εκπόνηση προδιαγραφών για τη δημιουργία εργαλείων branding και Δικτύου)
  2. Δημιουργία διεθνούς brand Malvasia (branding Malvasia, δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού, ηλεκτρονικές υποδομές, marketing plan, εκπαίδευση επιχειρηματιών)
  3. Δημιουργία Δικτύου περιοχών Malvasia (σχέδιο δράσης και στρατηγική του Δικτύου «Malvasia», σύσταση δικτύου/ νομικού προσώπου)
  4. Διοργάνωση και αναβάθμιση εκδηλώσεων και θεσμών (σχεδιασμός και υλοποίηση νέων εκδηλώσεων ή ενίσχυση και αναβάθμιση και δικτύωση υπαρχουσών εκδηλώσεων και φεστιβάλ οινικού και ιστορικού ενδιαφέροντος περί Malvasia στις εμπλεκόμενες περιοχές, εκδηλώσεις Μονεμβασιάς, εκδηλώσεις στις περιοχές των εταίρων)
  5. Ανάπτυξη θεματικού τουρισμού (δημιουργία τουριστικών πακέτων, συμμετοχή στις εκδηλώσεις των εταίρων)

Δείτε το πρόγραμμα της συνάντησης εργασίας, εδώ

|