Εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος για το νέο Πρόγραμμα CLLD 2014-2020

Στο στάδιο σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD (LEADER)  της Π.Π.2014-2020, καλούμε τους επενδυτές, δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα, να εκδηλώσουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον, συμπληρώνοντας τις παρακάτω φόρμες. Με τον τρόπο αυτό, μας δίνεται η δυνατότητα να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές τάσεις/κατευθύνσεις, το ύψος αυτών, τον τομέα κτλ για τον σχεδιασμό της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, καθώς και την άμεση ενημέρωση του ενδιαφερόμενου, σε περίπτωση συνάφειας της επενδυτικής πρότασης με Πρόσκληση της ΟΤΔ Πάρνωνας.

Φόρμες εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος 

Έντυπο εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος – Δημόσιου χαρακτήρα

Έντυπο εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος – Ιδιωτικού χαρακτήρα